AISH -  Usha Kaftan Black and White IMG_0592.jpg

AISH - Usha Kaftan Black and White

540.00
AISH - Usha Kaftan Blue IMG_0724.jpg

AISH - Usha Kaftan Blue

540.00
AISH - Usha Kaftan White and Blue Screen Shot 2019-07-18 at 1.53.00 PM.png

AISH - Usha Kaftan White and Blue

580.00
AISH - ZARI SULTAN Kaftan Screen Shot 2019-07-18 at 2.03.29 PM.png

AISH - ZARI SULTAN Kaftan

320.00
AISH - TANU USHA Kaftan Screen Shot 2019-07-18 at 2.16.18 PM.png
sold out

AISH - TANU USHA Kaftan

340.00
AISH - Leena Tutu Kaftan Screen Shot 2019-07-18 at 2.30.34 PM.png

AISH - Leena Tutu Kaftan

380.00
AISH - AVA White Kaftan /Dress Screen Shot 2019-07-18 at 2.41.35 PM.png

AISH - AVA White Kaftan /Dress

480.00
AISH - AVA Indigo Kaftan/Dress Screen Shot 2019-07-18 at 2.41.19 PM.png

AISH - AVA Indigo Kaftan/Dress

480.00